Vše o knížeti Václavovi

Archív štítků: Rodokmen Přemyslovců

První známou dvojici vytvořil Bořivoj s Ludmilou. Spolu měli dva syny Spytihněva a Vratislava. Vratislav si vzal za ženu Drahomíru. Spolu  měli opět dva syny Václava a Boleslava I.. Boleslav I. měl mnoho dětí. Syny Boleslava II. a Křišťana. Dcery Doubravku a Mladu. Doubravka se vdala za Mečislava a spolu měli Vladivoje a Boleslava Chrabrého. Boleslav II. měl dvě ženy, ale potomky zplodil pouze s Emmou. Měli tři syny Boleslava III., Jaromíra a Oldřicha. Oldřich si vybral za ženu Boženu. Spolu měli jediného syna Břetislava. Břetislav si vzal Jitku a měli pět synů. Spytihněva II., Vratislava II., Konráda I. Brněnského, Otu I. Olomouckého a Jaromíra.

Jaromír byl biskup, proto neměl rodinu. Spytihněv si vzal Hiddu a měli Svatobora. Konrád I. Brněnský si vzal Wipirku a měli spolu dva potomky. Z nich později vzešla linie znojemských pánů. Ota I. Olomoucký měl ženu Eufemii a s ní zplodil dva syny. Svatopluka a Otu II., ten si vzal 6ofii a měli Otu III. Dětleba. Vratislav II. měl dvě ženy. Syna Břetislava II. měl s Adlétou.

Se Svatavou měl tři syny a dynastie tak mohla pokračovat. Bořivoj II. neměl ženu ani děti. Soběslav si vzal Adlétu a měl čtyři sny a jednu dceru. Vladislav I. si vzal Ridenzu a měli spolu celkem tři děti. Děpolt žil sám. Jindřich si vzal Markétu a měl s ní syna Jindřicha Břetislava. Vladislav II. měl dvě ženy. S Gertrudou měl syny Vojtěcha, Bedřicha a Svatopluka a dceru Anežku. Se svojí druhou ženou Juditou zplodil Přemysla Otakara I., Jindřicha Vladislava a Richsu.

Vložil Přemyslovci | Štítek , , | Zanechat komentář